Serie A                                  
Totali           Casa         Fuori        
                                   
Punti (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 42 1986/87, 1987/88   - -   27 1974/75   - -   19 1986/87   - -
camp. 18 squadre 51 1989/90   51 1994/95   33 1989/90   32 1994/95   20 1988/89   19 1994/95
camp. 20 squadre 42 1951/52 49 91 2017/18   29 1946/47 23 51 2015/16   18 1951/52 26 46 2017/18
camp. 21 squadre 34 1947/48   - -   27 1947/48   - -   7 1947/48   - -
                                   
Punti (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 23 1941/42   - -   16 1936/37   - -   4 1939/40   - -
camp. 18 squadre 25 1960/61   14 1997/98   15 1960/61   10 1997/98   6 1962/63   4 1997/98
camp. 20 squadre 37 1946/47 49 46 2008/09   24 1951/52 23 33 2019/20   8 1946/47 26 11 2008/09
camp. 21 squadre 34 1947/48   - -   27 1947/48   - -   7 1947/48   - -
                                   
Vittorie (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 18 1987/88   - -   13 1974/75   - -   7 1986/87   - -
camp. 18 squadre 21 1989/90   13 1994/95   16 1989/90   9 1994/95   7 1933/34, 1988/89   4 1994/95
camp. 20 squadre 17 1951/52 13 28 2017/18, 2022/23   11 1946/47, 1951/52 6 16 2015/16   6 1951/52 7 14 2017/18, 2022/23
camp. 21 squadre 12 1947/48   - -   10 1947/48   - -   2 1947/48   - -
                                   
Vittorie (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 6 1971/72   - -   4 1971/72   - -   0 1972/73   - -
camp. 18 squadre 7 1960/61   2 1997/98   5 1960/61   2 1997/98   1 1962/63, 1990/91   0 1997/98
camp. 20 squadre 14 1946/47 13 12 2008/09   10 1950/51 6 9 2009/10   3 1946/47 7 2 2008/09
camp. 21 squadre 12 1947/48   - -   10 1947/48   - -   2 1947/48   - -
                                   
Pareggi (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 16 1971/72   - -   11 1971/72   - -   12 1974/75   - -
camp. 18 squadre 16 1958/59   14 1996/97   7 1958/59, 1993/94   7 1996/97, 2000/01   10 1990/91   7 1994/95, 1996/97
camp. 20 squadre 11 1950/51 10 14 2009/10   7 1946/47, 1950/51 5 8 2009/10   6 1951/52 5 7 2011/12
camp. 21 squadre 10 1947/48   - -   7 1947/48   - -   3 1947/48   - -
                                   
Pareggi (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 6 1935/36, 1939/40, 1987/88   - -   0 1987/88   - -   1 1941/42   - -
camp. 18 squadre 1 1930/31   8 1997/98   0 1930/31   4 1997/98   1 1930/31   4 1997/98
camp. 20 squadre 8 1951/52 10 5 2020/21   2 1951/52 5 3 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2021/22, 2022/23   2 1946/47 5 1 2020/21
camp. 21 squadre 10 1947/48   - -   7 1947/48   - -   3 1947/48   - -
                                   
Sconfitte (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 15 1939/40, 1941/42   - -   5 1935/36, 1936/37   - -   12 1939/40, 1941/42   - -
camp. 18 squadre 16 1960/61, 1962/63   24 1997/98   7 1960/61   11 1997/98   12 1962/63   13 1997/98
camp. 20 squadre 15 1946/47 10 16 2007/08, 2008/09   6 1951/52 5 6 2019/20   14 1946/47 5 12 2007/08, 2008/09
camp. 21 squadre 18 1947/48   - -   3 1947/48   - -   15 1947/48   - -
                                   
Sconfitte (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 3 1974/75, 1986/87   - -   0 1937/38, 1971/72, 1972/73, 1986/87 - -   2 1974/75   - -
camp. 18 squadre 4 1989/90   9 1994/95   0 1989/90   2 1996/97   4 1988/89, 1989/90   6 1994/95
camp. 20 squadre 12 1950/51 10 3 2017/18   1 1946/47 5 0 2015/16   7 1951/52 5 1 2017/18
camp. 21 squadre 18 1947/48   - -   3 1947/48   - -   15 1947/48   - -
                                   
Gol fatti (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 55 1987/88   - -   39 1974/75, 1987/88   - -   19 1975/76   - -
camp. 18 squadre 65 1957/58   40 1994/95   41 1957/58   24 1994/95   25 1929/30, 1932/33   17 1996/97
camp. 20 squadre 64 1951/52 50 94 2016/17   37 1950/51 22 50 2020/21   28 1951/52 28 50 2016/17
camp. 21 squadre 50 1947/48   - -   33 1947/48   - -   17 1947/48   - -
                                   
Gol fatti (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 18 1972/73   - -   11 1969/70   - -   1 1972/73   - -
camp. 18 squadre 30 1960/61   25 1997/98   17 1960/61   13 1997/98   10 1990/91   12 1997/98
camp. 20 squadre 50 1946/47 50 43 2008/09   34 1946/47 22 26 2009/10   16 1946/47 28 16 2008/09
camp. 21 squadre 50 1947/48   - -   33 1947/48   - -   17 1947/48   - -
                                   
Gol subiti (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 51 1941/42   - -   20 1940/41, 1977/78   - -   39 1941/42   - -
camp. 18 squadre 59 1962/63   76 1997/98   27 1955/56   31 1997/98   42 1957/58   45 1997/98
camp. 20 squadre 59 1946/47 41 54 2014/15   19 1951/52 23 28 2014/15   42 1946/47 18 37 2007/08
camp. 21 squadre 46 1947/48   - -   11 1947/48   - -   35 1947/48   - -
                                   
Gol subiti (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre 19 1970/71   - -   5 1970/71, 1971/72, 1985/86   - -   11 1974/75, 1977/78, 1979/80, 1986/87 - -
camp. 18 squadre 23 1966/67   41 1995/96   9 1989/90   10 1995/96   12 1965/66, 1966/67   26 1994/95
camp. 20 squadre 44 1951/52 41 28 2022/23   17 1946/47 23 12 2015/16   25 1951/52 18 11 2017/18
camp. 21 squadre 46 1947/48   - -   11 1947/48   - -   35 1947/48   - -
                                   
Differenza reti (max)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre +28 1974/75, 1987/88   - -   +28 1974/75   - -   +4 1986/87   - -
camp. 18 squadre +29 1988/89   -5 1994/95   +29 1932/33   +7 1996/97   +4 1966/67, 1988/89   -10 1994/95
camp. 20 squadre +20 1951/52 +9 +55 2016/17   +19 1950/51 -1 +37 2015/16   +3 1951/52 +10 +30 2016/17
camp. 21 squadre +4 1947/48   - -   +22 1947/48   - -   -18 1947/48   - -
                                   
Differenza reti (min)                                  
  2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria   2 punti a vittoria   3 punti a vittoria
camp. 16 squadre -19 1941/42   - -   +2 1976/77   - -   -26 1941/42   - -
camp. 18 squadre -24 1962/63   -51 1997/98   -7 1960/61   -18 1997/98   -23 1962/63   -33 1997/98
camp. 20 squadre -9 1946/47 +9 -3 2007/08   +17 1946/47, 1951/52 -1 +7 2019/20   -26 1946/47 +10 -14 2007/08
camp. 21 squadre +4 1947/48   - -   +22 1947/48   - -   -18 1947/48   - -